Az arborétumi (egynyárinövény-ismereti) gyakorlat pótlása

Levelező munkarendű, kertészmérnök alapszakos hallgatóink figyelmébe

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2019. szeptember 7-ei arborétumi gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével  lehetséges:

1. A gyakorlaton elhangzottak önálló elsajátítása az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy szakirodalom alapján. (Az itt ismertetett tananyag a vizsga részét képezi.) A pótlás ezen részét külön igazolni nem szükséges.

2. Szabadon választott nemzetség virágágyi egynyáriként vagy balkonnövényként alkalmazott fajainak, fajtatípusainak jellemzése beadandó dolgozat keretében.

  • Terjedelem: 5-6 oldal
  • Tartalom: a nemzetség fajainak morfológiai jellemzése, az ide tartozó fajok és főbb fajtatípusok bemutatása, kitérve a magyar fajtákra (ha vannak). A jellemzett növények alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. A felhasznált irodalmak szabályos feltüntetése.-    Benyújtási határidő: 2019. október 25. 12.00
  • Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán, e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu)

 A pótlást csak a beadandó dolgozat határidőre való benyújtása esetén tudjuk elfogadni, a dolgozatot be nem nyújtó vagy a fenti szempontok szerint nem megfelelő beszámolót leadó hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.

Figyelem! Csak önálló munkát fogadunk el pótlásként, a szakirodalomból leírásokat kimásolni tilos, ez plágiumnak minősül.

A gyakorlatról távol maradt hallgatók figyelmét ezúton is felhívom, hogy a tantárgyhoz tartozó első növényismereti beszámolóra 2019. október 12-én 8-10 h között kerül sor, melynek teljesítése szintén félévaláírási feltétel. A tantárgy további követelményeiről, a beszámolólistákról stb. a tantárgyprogramot is tartalmazó követelményrendszerben tájékozódhatnak, mely bejelentkezést követően letölthető tanszékünk honlapjának OKTATÁS menüjében.

Dr. Honfi Péter
egyetemi docens, tanszékvezető
tantárgyfelelős

Hungarian