Az arborétumi gyakorlat pótlása

A Növényházi dísznövénytermesztés tantárgy félévi aláírásának megszerzéséhez előírt, 2018. szeptember 17-én és 21-én a Budai Arborétumban megtartott (1 napos) gyakorlat pótlása az alábbiak maradéktalan teljesítésével lehetséges:

  1. Az őszi díszkerti munkákról szóló rövid beadandó dolgozat készítése és beadása 2018. november 5-éig. Terjedelem: 3-4 oldal. Elkészíthető az évfolyamtársaktól elkért jegyzetek vagy irodalmi adatok alapján. Benyújtás módja: személyesen (tanszéki titkárság), postán vagy e-mailben (honfi.peter@kertk.szie.hu). Csak önálló munkát fogadunk el!
  2. Munkáltató gyakorlat teljesítése a Budai Arborétumban egyénileg előre egyeztetett időpontban 2018. október 8. és 31. között. A pótlás napját és helyszínét előzetesen egyeztetni kell Sütöriné dr. Diószegi Magdolna adjunktus asszonnyal a dioszegi.magdolna@kertk.szie.hu címen. A pótlás napján 8-tól 12.30 óráig kell a növényápolási munkákban részt venni. A gyakorlaton éles metszőollóval és munkaruhában jelenjenek meg.

A pótlást csak a fentiek maradéktalan teljesítése esetén tudjuk elfogadni, a beszámolót be nem nyújtó vagy a gyakorlaton részt nem vevő hallgatók ebben a félévben nem kaphatnak félévaláírást.
Azoknak a hallgatóknak, akik a gyakorlatról késtek, és a 7 és 8 óra között megtartott bevezető foglalkozáson nem vettek csak részt, csak az 1. pontban leírtakat kell teljesíteniük.

Hungarian