Dr. Hrotkó Károly

Dr. Hrotkó KárolyDr. Hrotkó Károly
ny. egyetemi tanár, az MTA doktora

A faiskola munkacsoport vezető oktatója. Tantárgyfelelőse a faiskolai termesztés és szaporításbiológia tárgyaknak a BSc és MSc képzésben. Fő kutatási területe az oltás, az alany-nemes kölcsönhatások értékelése, az alanyhasználat és intenzív művelési rendszerek fejlesztése, alanynemesítés és a faiskolai technológia-fejlesztés. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a téma kutatóival a világ minden tájékán. Szakterületének elismert szakértője itthon és külföldön, több cikluson át elnöke volt az ISHS Alanynemesítési és Értékelési Munkabizottságának, valamint a Magyar Kertészeti Tudományos Társaságnak. Hét külföldi és egy hazai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Tíz doktorandusza szerzett fokozatot. Nemesítője, honosítója 19 államilag minősített alanyfajtának. 574 tudományos közleménye jelent meg nyomtatásban, több tucat szakkönyv szerzője. Közleményeinek visszhangját 1306 független hivatkozás jelzi, a hivatkozások Hirsch-indexe 20.

Elérhetősége:
"K" épület, III. emelet, 306. szoba
Tel.: 06 1 305 7460 (belső egyetemi mellék: 6460)
E-mail: Hrotko.Karoly@uni-mate.hu

Tárgyfelelősként oktatott tantárgyai

 • Alanyhasználat, alanykutatás módszerei - kertészeti és növénytermesztési doktorképzés(PhD)
 • Faiskolai termesztés - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Fás növények szaporításbiológiája - kertészeti és növénytermesztési doktorképzés(PhD)
 • Gyümölcsfaiskola - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Szaporodás- és szaporításbiológia - kertészmérnök, díszkertészeti mérnök és mezőgazdasági biotechnológus mesterszak (MSc)

 

Szakirány-, ill. modulfelelősként vezetett tárgyak

 • Diplomamunka I. - díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc), Faiskola és gyűjteménymenedzselés modul
 • Diplomamunka II. - díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc), Faiskola és gyűjteménymenedzselés modul
 • Diplomamunka III. - díszkertészeti mérnöki mesterszak (MSc), Faiskola és gyűjteménymenedzselés modul
 • Faiskolai termesztés szakirány I. - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Faiskolai termesztés szakirány II. - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Faiskolai termesztés szakirány III. - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Összefüggő szakmai gyakorlat - kertészmérnök alapszak (BSc)
 • Szakdolgozat-készítés - kertészmérnök alapszak (BSc)

Kutatási tevékenység

Alany-nemes kölcsönhatások fiziológiája:

 • a hormonális szabályozás szerepe az oltási kompatibilitásban és növekedésben;
 • az oltási partnerek, oltványkombinációk környezeti alkalmazkodásának fiziológiai tényezői (fotoszintetikus aktivitás, transzspiráció, nedváramlás, vízhasználat);
 • alanyok szerepe a tápelemek felvételében és hasznosulásában.

Alanykutatás, alanyértékelés, alanynemesítés:

 • gyümölcsfaalany génbank fenntartása, cseresznye és meggy klónalanyok szelekciója;
 • öntermékeny sajmeggy magtermő fák szelekciója, alanynemesítés beltenyésztéssel;
 • alma-, cseresznye- és meggyalanyok értékelése nemzetközi együttműködésben;
 • szilva- és kajszialanyok értékelése hazai környezeti viszonyok között.

Faiskolai technológia fejlesztése:

 • csonthéjas alanyok ivartalan szaporítása;
 • bioregulátorok használata az oltványok elágazódásának szabályozásában.

Intenzív csonthéjas ültetvények művelési rendszereinek fejlesztése (alanyhasználat, koronaalakítás és metszés):

 • térállás optimalizálás és a fényabszorpció törpe alanyú almaültetvényekben;
 • térállás optimalizálás intenzív szilvaültetvényben;
 • meggy karcsúorsó alanyai és metszése;
 • kajszi karcsúorsó koronaalakítása és metszése;
 • cseresznye intenzív művelési rendszer adaptációja Kínában (Shanszi és Hszincsiang-Ujgur tartományokban).

Városi fák környezeti hasznának új értékelési módja:

 • levélfelület index, árnyékhatás;
 • levélzet gázcseréje: CO2 megkötés, oxigén kibocsátás, párologtatás;
 • porszennyeződés kiülepedése a levélzeten.

Szakmai névjegy


Publikációs jegyzék


További információk

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-19_14:34:00&ch=mr1
www.mediaklikk.hu/2014/05/28/arcvonasok-dr-hrotko-karoly/
en.nwsuaf.edu.cn/informationCenter/latestMessages/33370.htm
en.nwsuaf.edu.cn/informationCenter/latestMessages/42879.htm
hungarian.cri.cn/261/2013/01/30/161s155896.htm
shaanxi.chinajob.cn/news/detail.php
http://www.syyingtao.com/index.asp

magyar