A Tanszék TDK tevékenysége

A Tudományos Diákköri munka az első lehetőség hallgatóink számára, hogy bekapcsolódhassanak a tanszéki kutatási témák valamelyikébe. A kutatásokat az első félévet jó eredménnyel elvégzett hallgatók kezdhetik meg tanszékünkön, témaválasztás, a témafelelős oktatóval való személyes elbeszélgetés, és a kutatási terv kidolgozása után.

Ez a tulajdonképpeni kiegészítő képzési forma nemcsak előbbre hozza az önálló kutatások megkezdésének idejét - időt nyerve ezzel az elmélyült, jól kidolgozott diplomamunka ill. szakdolgozat elkészítéséhez -, de nagyon jó ugródeszkát is jelent a szakirányra való szinte biztos bekerüléshez, és nem titok, hogy az évenként megrendezett házi TDK konferenciákon és a kétévente tartott országos konferenciákon (gyakran) jó eredményt elérő hallgatóink számára könnyebben nyílik meg az út a doktori képzés felé.

Példaként bemutatjuk a 2005. évben rendezett XXVII. OTDK Konferencián díjazott hallgatóink munkáit:

  • Környezetgazdálkodás - Természetvédelem "A" (mg. környezetgazdálkodás, környezetvédelem) Tagozat
    III. helyezett: Fejes Zsuzsanna: A telepített növényzet fejlődése és a műszaki felépítmény hatása közötti összefüggések vizsgálata extenzív zöldtetőn
    Konzulens: Dr. Gerzson László egyetemi docens
  • Kertészeti Tagozat
    Különdíj: Treerné Windisch Mária: Vágott barkának alkalmas hazai füzek változatosságának és eltarthatóságának vizsgálata
    Konzulensek: Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár, Dr. Retkes József szakmai igazgató
magyar