Kutatási tevékenység

Legfontosabb kutatási témák


Dendrológiai kutatás

 • nemesítés;
 • honosítás és fajtaértékelés;
 • termesztéstechnológiák kidolgozása
 • szaporítás, ezen belül:
  • szemzési kísérletek faiskolai nevelőtáblákban és részben fedett felületek alatt (juhar, tölgy, körte, hárs fajoknál, fajtáknál);
  • kézbenoltások téli kora tavaszi időszakokban gyökeres alanyokra és sima dugványokra (borókák, tuják fajtáinál);
  • nehezen gyökeresedő díszcserje taxonok anyanövény állományának kialakítása zöld-, félfás-, és fásdugványok előállításához valamint prekondicionálásos gyökereztetési technológiák kidolgozása;
  • a szaporítási módokhoz kapcsolódó szövettani vizsgálatok végzése.

Évelő dísznövények

 • a magyar flóra növényei termesztésbe vonásának kérdései;
 • nehezen szaporítható évelő dísznövények szaporodásbiológiája;
 • intenzív közeg- és tápanyag-utánpótlási megoldások;
 • zöldtetőkre alkalmas új évelő fajok termesztése, tűrőképesség-vizsgálata;
 • gyökértevékenység-intenzitás vizsgálata a zöldtetőkön;
 • hagymás növények vírusos leromlása;
 • krizantémok mint virágágyi dísznövények;
 • Magyarországon termeszthető Salvia-fajok összehasonlító vizsgálata;
 • biológiailag aktív anyagokat tartalmazó vadon termő növényfajok ökofiziológiai, genetikai és biokémiai változékonysága.

 


Egynyári és növényházi dísznövények termesztése

 • új, energiatakarékos taxonok termesztésbe vonásának lehetőségei;
 • új balkonnövény fajok és fajták hazai adaptációja;
 • korszerű tápanyag-utánpótlási rendszerek cserepes és állókultúrákban;
 • új, költségkímélő technológiai változatok kifejlesztése.

 


Dísznövények mikroszaporítása

 • védett fajok (Iris pseudacorus, Leucojum vernum, Galanthus nivalis) mikroszaporítása;
 • évelő és virágos cserepes dísznövények mikroszaporítás-technológiájának kidolgozása;
 • stressztűrés-vizsgálatok in vitro szaporított dísznövényeken;
 • endemikus Sorbus-fajok mikroszaporítás-technológiájának kidolgozása;
 • in vitro szaporított dísznövények szövettani és élettani vizsgálata.

Faiskolai és szaporításbiológiai kutatócsoport

Az egykori Faiskolai Termesztés Tanszék hagyományait folytatja az alanykutatással és a faiskolai technológia fejlesztésével foglalkozó csoport. Tevékenységük részben külföldi és hazai forrásokból származó alanyok értékelésére irányul, e munka alapját képezi a mintegy 250 taxonból álló alany-génbank. A cseresznye és a meggy alanyhasználatának fejlesztésére új fajhibrideket állítanak elő, másrészt a sajmeggy beltenyésztésével és szelekciós nemesítési módszerrel a növekedés mérséklését kívánják elérni a hozam és a gyümölcsminőség megtartásával. Munkájuk eddigi eredménye 10 alanyfajta állami elismerése. Az alanykutatással együtt a cseresznye, a meggy és a szilva intenzív ültetvényeiben alkalmas új koronaformákat alakítottak ki, ezek a hazai és külföldi ültetvényekben ma már terjedőben vannak.

Faiskolai csoportunk egyik fontos kutatási területe a szaporítástechnológia fejlesztése, melynek keretében hajtásdugványozási és fásdugványozási technológiákat alakítottunk ki cseresznye- és szilvaalanyok számára. Jelenleg az amúri galagonya (Crataegus pinnatifida) fajták hajtásdugványozással történő szaporításának fejlesztésén dolgozunk, valamint az avirulens fitoplazmával inokulált Prunus anyanövények szaporítási lehetőségeit, faiskolai értékét vizsgáljuk. A szaporítástechnológia fejlesztését szolgálják a gyökeresedésben szerepet játszó mesterséges és természetes növényi bioregulátorok felvételével és hasznosításával kapcsolatos kutatásaink.

magyar