Bemutatkozás

Tanszékünk olyan szakterületeken folytat oktató és kutató munkát, amelyek a kertészet három jelentős szakágazatával, a dísznövénytermesztéssel, a faiskolai termesztéssel és a díszkertészettel vannak szoros kapcsolatban, az ott hasznosítható ismereteket oktatjuk, kutatjuk. Ez a három szakágazat együttesen a legnagyobb piaci részesedést képviselő kertészeti tevékenységeket foglalja magába.

A fenti szakágazatok diszciplínáit felölelő oktató munkánkat három szinten, az alapképzésben (BSc), a mesterképzésben (MSc) és a doktorképzésben (PhD) végezzük, emellett szakirányú továbbképzési szakokat is gondozunk, melyek közül a Favizsgáló és faápoló szakmérnöki szak a legsikeresebb.

Munkatársaink a Kertészmérnök alapképzésben (BSc) a tanszék fő tárgyait (Faiskolai termesztés, Növényházi dísznövénytermesztés, Szabadföldi dísznövénytermesztés) oktatják egy választható specializációval (Dísznövénytermesztés és faiskola). A Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szakon az Erdő- és vadgazdálkodás, valamint a Településfásítás tárgyakat oktatjuk a még képzésben lévő hallgatóknak.

A Kertészmérnök mesterképzésben (MSc) alaptárgyaink (Szaporodás- és szaporításbiológia, Modern dísznövénytermesztés és -kereskedelem, Tradicionális és innovatív díszkertészet) mellett választható Dísznövények specializáció keretében a meghirdetett  tárgyak adnak széles lehetőséget a szakmai ismeretek elmélyítésére. A Mezőgazdasági biotechnológus mesterszakon (MSc) a Szövettenyésztés, mikroszaporítás tárgyat oktatjuk.

A Kertészettudományi Doktori Iskola keretében tanszékünk gondozza a Dísznövénytermesztés és dendrológia témacsoport tárgyait és irányítja a képzésben résztvevő doktoranduszok munkáját.

Kutatási tevékenységünket négy kutatócsoportban végezzük:

 • Növényházi dísznövénytermesztés kutatócsoport
  Tillyné dr. Mándy Andrea egyetemi docens vezetésével
  (energiatakarékos dísznövénykultúrák fejlesztése, növekedésszabályozás);
 • Kertészeti dendrológia kutatócsoport
  Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus vezetésével
  (dendrológiai nemesítés, fajtaértékelés és termesztéstechnológia, szabadföldi dísznövények);
 • Mikroszaporító laboratóriumi kutatócsoport
  Dr. Mosonyi István Dániel egyetemi adjunktus vezetésével
  (kertészeti növények mikroszaporítási technológiájának fejlesztése);
 • Faiskola és szaporításbiológia kutatócsoport
  Dr. Hrotkó Károly egyetemi tanár vezetésével
  (faiskolai szaporítási és nevelési technológiák fejlesztése, bioregulátorok és biostimulátorok használata, alanynemesítés és értékelés alany-nemes kölcsönhatások kutatása).

Az egyre szűkülő állami kutatási támogatások mellett vállalati megbízások keretében számos téma kutatásán, illetve fejlesztési feladatokon dolgozunk. Kutatómunkánk eredménye 14 díszfa-fajta, valamint 15 alanyfajta állami minősítése.

Az oktatást és kutatást szolgáló infrastruktúra és műszerpark (mikroszaporító laboratórium és laboratóriumi alapeszközök, LCi hordozható fotoszintézis készülék, HPFMC készülék a növények hidraulikus konduktivitásának vizsgálatára, GENESYS 10vis típusú spektrofotométer, valamint szaporítótelep, növényház és faiskola) mellett tevékenységünket egyaránt szolgálja a tanszék szakmai irányításával működő Budai Arborétum, valamint soroksári Kertészeti Dendrológiai Génbankunk, ahol jelenleg 2350 taxon génbanki fenntartása folyik jelentős fajtaértékelési tevékenységgel párosulva.

A tanszék munkatársainak szakirodalmi tevékenysége országosan ismert és kiemelkedő, fontosabb szakkönyveink: Növényházi dísznövénytermesztés, Kertészeti dendrológia, Növények a kertépítészetben, Díszfaiskola, Gyümölcsfaiskola, Kertészeti növények mikroszaporítása. Emellett munkatársaink számos könyvrészlet szerzői, tudományos eredményeinket rendszeresen publikáljuk elismert hazai és külföldi szakmai folyóiratokban, konferenciákon.

 

magyar